Meteosat Europa

Imatges Infraroges Animació d´Europa

Imatges Infraroges Suroest Europa

 

Font: www.sat24.com